บริษัท เดสแพค ซีเคียวริตี้ อลามส์ ซิสเต็มส์ จำกั

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   บริษัท เดสแพค ซีเคียวริตี้ อลามส์ ซิสเต็มส์ จำกั
ลักษณะธุรกิจ  
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarms System) ระบบสัญญาณเตือนการบุกรุก (Intrusion System) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบเสียงประกาศ (Public Address System) ระบบภาพและเสียงตอบรับ (Video Door Phone System) และระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู (Access Control System) เป็นต้น
ที่อยู่   392 ซอยลาดพร้าว 122(มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา  อำเภอ เขตวังทองหลาง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10310
โทรศัพท์   02-539-7471
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.despac.co.th
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่