สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลักษณะธุรกิจ  
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี
ที่อยู่   88/24 ถนนติวานนท์  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี   11000
โทรศัพท์   025907206
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่