องค์กรเพื่อเด็กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   องค์กรเพื่อเด็กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะธุรกิจ  
องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กผู้หญิงที่ประสบปัญหา และด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ให้ที่อยู่อาศัย และสนับสนุนทางด้านการศึกษา  ทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่   267/3 หมู่ 2 ต.ห้วยทราย  อำเภอ อ.แม่ริม  จังหวัด เชียงใหม่   50180
โทรศัพท์   081-029-4252
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่