LDS Thailand

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   LDS Thailand
ลักษณะธุรกิจ  
Social Network Marketing รูปแบบใหม่ซึ่งบริษัทจะมี Websiteให้คุณโปรโมทเองฟรี 2-3 website ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลามาสร้างเอง ส่วนการจ่ายผลตอบแทนมี 2 แบบ คือ แบบ Part-time กับ Full-time แบบ Part-time คือ แบ่งเวลาเข้ามาทำงาน ได้ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีรายได้อยู่ที่ 3,000 - 5,000 บาท/สัปดาห์ ส่วนแบบ Full-time คือสามารถทำงานเต็มเวลา เหมือนกับงานประจำทั่วไป จะมีรายได้อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านี้ เหมือนกลุ่มผู้นำที่เกิดรายได้ จากเว็บไซต์ Job2Income ตามที่เราแนะนำ... ส่วนการคิดเงิน บริษัทเราจะคิดเงินให้ทุกวัน และโอนเงินให้ทุกเดือน
ที่อยู่   169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  อำเภอ ดินแดง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10400
โทรศัพท์   091-014-7791
แฟ็กซ์   02-692-9924
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.work2income.com/?id=Thipchu
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่