สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลักษณะธุรกิจ  
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน ๒๕๕๗ ณ กลุ่มติดตามการใช้วัตถุเสพติดและสารตั้งต้น กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น ๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐-๒๕๙๐-๗๗๔๐, ๐-๒๕๙๐-๗๗๕๕
ที่อยู่   นนทบุรี  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี   11000
โทรศัพท์   02-5907752
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่