โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ  
โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา เป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก อันดับ 1 ของเชียงใหม่ กำลังขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของตลาดที่รวดเร็วต่อเนื่อง ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมงานกับเรา รับสมัครงานใน ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี คุณสมบัติ 1. ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้ 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ 5. มีความละเอียด รอบคอบ / มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน / สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถส่ง Profile ของคุณ(วงเล็บ เจ้าหน้าที่บัญชี) พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : Hr@indeschool.net (สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-284636 , 088-2591714)
ที่อยู่   209/23 ถ.วัวลาย ต.หายยา  อำเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่   50100
โทรศัพท์   053-284636 , 088-2591714
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่