สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
ลักษณะธุรกิจ  
ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล
ที่อยู่   88 ม.9  อำเภอ ศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี   20230
โทรศัพท์   038490858
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.gistda.or.th
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่