โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)
ลักษณะธุรกิจ  
เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เน้นสอนเฉพาะรายวิชาเคมี และให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
ที่อยู่   35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท  อำเภอ ราชเทวี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10400
โทรศัพท์   02-306-0850-7
แฟ็กซ์   02-306-0837
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.chem-ou.com
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่