สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
ลักษณะธุรกิจ  
องค์กรของรัฐ เทคโนโลยี
ที่อยู่   88 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา  อำเภอ ศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี   20230
โทรศัพท์   033 046 315
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://gistda.or.th/main/th/node/368
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่