มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลักษณะธุรกิจ  
หน่วยงานราชการ
ที่อยู่   114 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  อำเภอ วัฒนา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10110
โทรศัพท์   022580311
แฟ็กซ์   022580311
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=22890&keyword=นักประชาสัมพันธ์
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่