เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ลักษณะธุรกิจ  
โรงงานผลิตยารักษาโรค
ที่อยู่   21/6 ต.คลองพระอุดม  อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี   11120
โทรศัพท์   025017999
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่