สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลักษณะธุรกิจ  
หน่วยงานรูปแบบพิเศษ
ที่อยู่   120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขงทุ่งสองห้อง  อำเภอ หลักสี่  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10210
โทรศัพท์   0 2141 9015 – 18
แฟ็กซ์   0 2143 9365
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.igpthai.org/
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่