แอมโกลด์กรุ๊ป

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   แอมโกลด์กรุ๊ป
ลักษณะธุรกิจ  
บริษัท แอม โกลด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้านอุปโภค เเละบริโภค เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิตสาขายะลาและหาดใหญ่
ที่อยู่   19 ถ.นริศมนูนิตยา  อำเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา   95000
โทรศัพท์   0844690622
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่