88 Point

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   88 Point
ลักษณะธุรกิจ  
ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำคาสิโนท่าขี้เหล็ก) จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 22- 30 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) - มีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี - สามารถพิมพ์ภาษาไทย / อังกฤษ ได้คล่อง - มีความสามารใช้สื่อ E-mail , Facebook , Excel , Line ได้ - มีความสามรถในการใช้ Word และ Excel ได้คล่อง - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ - ให้คำแนะนำ และข้อมูลเบื้องต้นกับรายละเอียดของสินค้า หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ - ตอบคำถามหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า - สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวการให้บริการ รายได้ และสวัสดิการ - เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/เดือน - มีคอมมิชชั่นทุกเดือน - เงินได้พิเศษ ( Incentive ) - เบี้ยขยัน - มีที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ E-mail : hr.mkt2016@gmail.com
ที่อยู่   ท่าขี้เหล็ก  อำเภอ แม่สาย  จังหวัด เชียงราย   57130
โทรศัพท์   092-5129893, 098-3781021
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   ไ่ม่ระบุ
    Google Map   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่