เงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

1. ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ และต้องเป็นข้อมูลจริง ถ้าทาง JOBDIC.COM ตรวจสอบทราบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จทาง JOBDIC.COM ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทาง JOBDIC.COM ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับธุรกิจ MLM / แชร์ลูกโซ่ ทุกชนิด ถ้าหากทาง JOBDIC.COM ทำการตรวจสอบพบว่ากระทำผิดทาง JOBDIC.COM ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การโพสต์หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงไปกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ห้ามด่า ว่ากล่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ท่านใดกระทำความผิดทาง JOBDIC.COM ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริการภายในเว็บไซต์ JOBDIC.COM เป็นบริการฟรี หากต้องให้การใช้งานไปนาน ๆ โปรดช่วยกันสร้างสังคมแห่งนี้ให้น่าอยู่ น่าใช้งาน หากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อของทาง JOBDIC.COM ไปสร้างความเสียหายใด ๆ ทางเราขอบอกเลยว่าท่านถูกหลอก!! และทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กรุณาเก็บ username และ password ของท่านให้เป็นความลับด้วย หากท่านพบว่าท่านโดนผู้อื่นแอบใช้ username หรือ password ของท่านในการเข้าสู่ระบบ ท่านสามารถแจ้งทาง JOBDIC.COM เืพื่อทำการระงับและเปลี่ยน username และ password ของท่านใหม่ได้
6. การสมัครใช้บริการในฐานะผู้ประกอบการเพื่อทีสามารถประกาศตำแหน่งงานว่าง หรือ อื่น ๆ ทาง JOBDIC.COM จะไม่ทำการตรวจเอกสารหรือจัดเก็บเอกสารใด ๆ จากผู้สมัครทั้งนั้น เมื่อผู้สมัครทำการสมัครและยืนยันการสมัครเสร็จจะสามารถใช้งานระบบได้เลย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้ทันใจผู้สมัคร หากทาง JOBDIC.COM ตรวจสอบพบว่าท่านสมัครเพื่อกระำทำการที่ผิดข้อตกลง ทางเราจะเพิ่มข้อมูลของท่านในบัญชีดำ "Black list" ทันที่ ท่านจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการใช้งานหรือสมัครใหม่ได้อีก ดังนั้นเราขอความร่วมมือผู้สมัครให้ปฏิบัติตามกฏด้วย
7. ขอขอบพระคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฏข้อตกลงของทางเว็บไซต์