หาคน

เชียร์สินค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 19 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 8,001 - 9,000 บาท
ดูประวัติ
15/02/2018 18:42
ลูกจ้างทั่วไป หน่วยงาน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/02/2018 16:40
translation, english, Thai, Cambodian
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
06/09/2017 10:47
ฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 20 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
29/08/2017 17:52
โภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
16/08/2017 17:32
ฝ่ายผลิต(สามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ)
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 22 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
03/08/2017 14:42
ได้ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
31/07/2017 09:01
ได้ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
03/07/2017 00:16
ไอที ซัพพอร์ต
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 50 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
28/06/2017 11:41
พนักงานขาย
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
18/06/2017 13:49
Information
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
15/06/2017 18:52
Admin
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
15/06/2017 18:38
ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/06/2017 19:40
ธุรการทั่วไป/admin
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/06/2017 19:39
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/06/2017 11:54
ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
14/05/2017 19:51
iOS Developer, Android Developer, Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 25,001 - 30,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2017 13:07
วิศวกรซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
21/04/2017 10:19
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/03/2017 13:30
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/03/2017 13:25
<< - ย้อนกลับ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - ถัดไป - >>