หาคน

เวนเป ผู้ช่วยหมอ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
16/07/2015 08:10
ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 39 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:27
จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 39 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:26
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 39 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:26
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 39 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:25
ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 39 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:24
ครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 09:06
งานช่างโรงแรง
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/07/2015 09:55
ช่างไฟไฟ้า,ช่างแอร์
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/07/2015 09:29
receptionist
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/07/2015 07:36
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 41 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 25,001 - 30,000 บาท
ดูประวัติ
06/07/2015 21:12
โทรทัศน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 22:55
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 22:55
มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 22:54
ครีเอทีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 22:53
เกี่ยวกับทัศนศิลป์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 20:29
ครีเอทีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 20:28
ครู,อาจารย์ วิชาศิลปะ,ทัศนศิลป์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 20:23
ประสานงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2015 18:58
บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/06/2015 13:52