หาคน

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/02/2009 08:12
ควบคุมคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
10/02/2009 19:26
อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
10/02/2009 19:24
ช่างเทคนิค,QC,หรืองานที่สามารถทำได้ไม่เกี่ยงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 7,001 - 8,000 บาท
ดูประวัติ
27/01/2009 14:29
PHP Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
01/12/2008 13:31
อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
01/12/2008 13:15
.Net programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
25/11/2008 22:33
.Net Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
25/11/2008 16:53
Java Programmer (J2ME)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
25/11/2008 16:53
PHP Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
25/11/2008 16:52
php programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
24/11/2008 00:00
<< - ย้อนกลับ - 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 - ถัดไป - >>