หาคน

นักวิชาการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/03/2017 12:58
งานบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
24/03/2017 19:30
ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/03/2017 20:39
ธุรการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/02/2017 15:43
พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 29 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/01/2017 08:11
พีซี,พนักงานขาย
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
19/01/2017 22:50
Technicain
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
11/01/2017 09:36
พนักงานช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 52 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
03/01/2017 08:43
ประสานงาน ธุรการ งานธนาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/12/2016 18:37
พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,งานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
18/11/2016 12:42
Pc.
ระดับการศึกษา: / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
14/11/2016 14:09
บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/11/2016 07:41
ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/11/2016 07:41
คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/11/2016 07:40
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/11/2016 07:37
วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
03/11/2016 21:15
ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
03/11/2016 21:11
ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2016 22:20
ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2016 22:19
ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2016 22:19