หาคน

งานองค์กรการกุศล มูลนิธิ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 41 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/09/2016 15:01
แคชเชียร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2016 00:23
การตลาด/เซลล์/ธุรการ/สินไหม
ระดับการศึกษา: / อายุ: 44 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 25,001 - 30,000 บาท
ดูประวัติ
26/08/2016 08:05
ต้อนรับ บริการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/08/2016 18:49
Graphic
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/08/2016 10:10
หัวหน้า
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/08/2016 20:18
เจ้าหน้าที
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/08/2016 20:02
pc
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
10/08/2016 03:08
งานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/08/2016 13:24
พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 20 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/08/2016 13:42
เสมียนทนายความ,สินเชื่อ,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/08/2016 13:04
สัตวบาลส่งเสริม,QC,ธุรการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:53
เจ้าหน้าที่สต๊อกและระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:48
QC
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:47
Draftman
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/07/2016 21:40
ธุการ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/07/2016 16:59
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
07/07/2016 20:14
อาจารย์หรือนักวิจัยและประเมินผล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2016 16:45
นักวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2016 16:44
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 22:57