หาคน

ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2016 22:18
ธุรการ , เจ้าหน้าที่ทั่วไป , จัดซื้อ , QC , พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 8,001 - 9,000 บาท
ดูประวัติ
26/10/2016 19:06
หรืองาน Pc,BA จัดชิม เชียร์ขาย ออกบูธ ได้หมดนะคะ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
18/10/2016 20:39
พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 22 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/10/2016 21:04
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/10/2016 15:43
ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/09/2016 06:09
แคชเชียร
ระดับการศึกษา: / อายุ: 20 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 8,001 - 9,000 บาท
ดูประวัติ
21/09/2016 11:44
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/09/2016 15:43
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/09/2016 15:35
งานองค์กรการกุศล มูลนิธิ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 42 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/09/2016 15:01
แคชเชียร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2016 00:23
การตลาด/เซลล์/ธุรการ/สินไหม
ระดับการศึกษา: / อายุ: 44 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 25,001 - 30,000 บาท
ดูประวัติ
26/08/2016 08:05
ต้อนรับ บริการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/08/2016 18:49
Graphic
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/08/2016 10:10
หัวหน้า
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/08/2016 20:18
เจ้าหน้าที
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/08/2016 20:02
pc
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
10/08/2016 03:08
งานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/08/2016 13:24
พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 20 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/08/2016 13:42
เสมียนทนายความ,สินเชื่อ,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/08/2016 13:04