หาคน

สัตวบาลส่งเสริม,QC,ธุรการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:53
เจ้าหน้าที่สต๊อกและระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:48
QC
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/07/2016 16:47
Draftman
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/07/2016 21:40
ธุการ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 29 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/07/2016 16:59
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
07/07/2016 20:14
อาจารย์หรือนักวิจัยและประเมินผล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2016 16:45
นักวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/07/2016 16:44
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 22:57
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 19:42
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 19:41
Administration Officer/ธุรการ/Event/
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 10:50
ประสานงานกองละคร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/06/2016 15:37
งานฝ่ายบุคคล,งานธุการออฟฟิศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 11:06
ผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 09:05
พนักงานฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 09:01
การตลาด,ประชาสัมพันธ์,ธุการ,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/06/2016 22:02
วิศวกร
ระดับการศึกษา: / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
22/06/2016 17:58
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 29 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
20/06/2016 20:41
ผลิต,ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
12/06/2016 19:07