หาคน

การตลาด
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 19:42
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 19:41
Administration Officer/ธุรการ/Event/
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
04/07/2016 10:50
ประสานงานกองละคร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/06/2016 15:37
งานฝ่ายบุคคล,งานธุการออฟฟิศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 11:06
ผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 09:05
พนักงานฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
23/06/2016 09:01
การตลาด,ประชาสัมพันธ์,ธุการ,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/06/2016 22:02
วิศวกร
ระดับการศึกษา: / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
22/06/2016 17:58
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
20/06/2016 20:41
ผลิต,ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
12/06/2016 19:07
ช่างยนต์
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
10/06/2016 11:59
นิติกร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จักการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
08/06/2016 22:17
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/06/2016 08:28
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
06/06/2016 10:06
จัดซื้อ ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/06/2016 19:21
hr หรือ ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/06/2016 12:34
นิติกร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จักการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
02/06/2016 13:41
Assistant HR Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:31
HRM Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:30