หาคน

ช่างยนต์
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
10/06/2016 11:59
นิติกร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จักการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
08/06/2016 22:17
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/06/2016 08:28
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 22 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
06/06/2016 10:06
จัดซื้อ ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/06/2016 19:21
hr หรือ ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/06/2016 12:34
นิติกร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จักการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
02/06/2016 13:41
Assistant HR Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 37 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:31
HRM Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 37 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:30
HR Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 37 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:30
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 22 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
14/05/2016 12:58
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/05/2016 04:31
เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/05/2016 04:29
ธุรการจัดเก็บเอกสารดูแลเอกสารประสานงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
04/05/2016 16:28
import & export
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:57
sale coordinator/administration
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:56
purchasing
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:53
Coordinator
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:51
พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
28/04/2016 21:29
บัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
27/04/2016 20:17