หาคน

HR Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 36 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
24/05/2016 18:30
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
14/05/2016 12:58
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/05/2016 04:31
เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
07/05/2016 04:29
ธุรการจัดเก็บเอกสารดูแลเอกสารประสานงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
04/05/2016 16:28
import & export
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:57
sale coordinator/administration
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:56
purchasing
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:53
Coordinator
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/04/2016 01:51
พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
28/04/2016 21:29
บัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
27/04/2016 20:17
จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
27/04/2016 20:17
Pc Mc ออกบูท อีเว้น
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
22/04/2016 00:24
ช่าง
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/04/2016 18:59
หน้าเคาน์เตอร์ คลีนิคความสวยความงาม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
15/03/2016 17:44
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/03/2016 17:42
พนักงานคีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
13/03/2016 21:26
ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
06/03/2016 17:14
เจ้าหน้าที่ไอที
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/03/2016 17:04
พนักงานคลังสินค้า
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/03/2016 14:49