หาคน

ช่าง
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/04/2016 18:59
หน้าเคาน์เตอร์ คลีนิคความสวยความงาม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
15/03/2016 17:44
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/03/2016 17:42
พนักงานคีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
13/03/2016 21:26
ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
06/03/2016 17:14
เจ้าหน้าที่ไอที
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
05/03/2016 17:04
พนักงานคลังสินค้า
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 21 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
02/03/2016 14:49
ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
27/02/2016 15:33
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
27/02/2016 15:30
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
24/02/2016 10:26
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
24/02/2016 10:26
ขาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 30 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
23/02/2016 17:04
อะไรก็ได้
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/02/2016 19:12
อะไรก็ได้
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/02/2016 19:10
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด,ธุรการ,งานบริการทั่วไป,การขาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/02/2016 09:46
ผู้จัดการเขตการขาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 25,001 - 30,000 บาท
ดูประวัติ
23/01/2016 14:34
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Customer Service/Receptionist
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
20/01/2016 17:50
เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
08/01/2016 17:26
ใช้ภาษาเป็นหลัก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/01/2016 15:24
Customer Service
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
04/01/2016 19:27