หาคน

ใช้ภาษาเป็นหลัก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
08/01/2016 15:24
Customer Service
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 31 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
04/01/2016 19:27
พนักงานบุคคล พนักงานบึนทึกข้อมูล เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
02/01/2016 21:51
พนักงานทรีทเม้น
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
25/12/2015 14:34
Process Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
20/12/2015 13:52
Continuous Improvement Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
20/12/2015 09:02
Lean Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
20/12/2015 09:00
ธุรการประสานงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
06/12/2015 18:18
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 32 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/11/2015 14:19
พนักงานขาย
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 8,001 - 9,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2015 23:30
คีย์ข้อมูล ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 06:19
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 05:40
อะไรก็ได้
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:24
คีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:23
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:22
อาจารย์สอนดนตรีสากล / วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius) / เขียนงานวิจัยดนตรีสร้างสรรค์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 34 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
24/10/2015 17:44
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 22:02
ประสานงานประชุม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 22:01
ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 14:51
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/10/2015 01:46