หาคน

พนักงานขาย
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 8,001 - 9,000 บาท
ดูประวัติ
02/11/2015 23:30
คีย์ข้อมูล ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 06:19
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 05:40
อะไรก็ได้
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:24
คีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:23
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
29/10/2015 03:22
อาจารย์สอนดนตรีสากล / วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius) / เขียนงานวิจัยดนตรีสร้างสรรค์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท / อายุ: 33 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
24/10/2015 17:44
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 22:02
ประสานงานประชุม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 22:01
ทุกตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
20/10/2015 14:51
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/10/2015 01:46
พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/10/2015 12:00
พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์
ระดับการศึกษา: / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
07/10/2015 22:27
โรงพยาบาล คลินิค พนักงาน
ระดับการศึกษา: / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/09/2015 18:13
วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
29/09/2015 21:21
บริการลูกค้าทั่วไปและประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:03
ธุรการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:02
จัดทำแผนที่และการสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:00
Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
14/09/2015 21:47
ตามบริษัทพิจารณา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/09/2015 09:39