หาคน

แม่บ้าน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 22:36
แม่บ้าน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 22:35
เจ้าหน้าที่ประสานงานประชุม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 09:53
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 23 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 09:52
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
06/09/2015 15:16
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
06/09/2015 15:15
ผู้ช่วยห้องยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 6,001 - 7,000 บาท
ดูประวัติ
02/09/2015 18:15
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 6,001 - 7,000 บาท
ดูประวัติ
02/09/2015 18:11
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
28/08/2015 14:40
พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/08/2015 01:54
ออกแบบเว็บไซด์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
24/08/2015 23:34
นายแบบ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/08/2015 20:23
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:09
วิศวกรระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:05
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:04
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 00:53
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/08/2015 19:17
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
08/08/2015 22:19
พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
06/08/2015 18:42
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/08/2015 15:19