หาคน

พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/10/2015 12:00
พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์
ระดับการศึกษา: / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
07/10/2015 22:27
โรงพยาบาล คลินิค พนักงาน
ระดับการศึกษา: / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
30/09/2015 18:13
วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
29/09/2015 21:21
บริการลูกค้าทั่วไปและประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:03
ธุรการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:02
จัดทำแผนที่และการสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/09/2015 18:00
Programmer
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป บาท
ดูประวัติ
14/09/2015 21:47
ตามบริษัทพิจารณา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
13/09/2015 09:39
แม่บ้าน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 22:36
แม่บ้าน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 22:35
เจ้าหน้าที่ประสานงานประชุม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 09:53
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
12/09/2015 09:52
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
06/09/2015 15:16
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
06/09/2015 15:15
ผู้ช่วยห้องยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 6,001 - 7,000 บาท
ดูประวัติ
02/09/2015 18:15
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 6,001 - 7,000 บาท
ดูประวัติ
02/09/2015 18:11
เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
28/08/2015 14:40
พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 28 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
26/08/2015 01:54
ออกแบบเว็บไซด์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
24/08/2015 23:34