หาคน

นายแบบ
ระดับการศึกษา: / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/08/2015 20:23
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:09
วิศวกรระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:05
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 15:04
ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
17/08/2015 00:53
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 29 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
15/08/2015 19:17
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
08/08/2015 22:19
พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
06/08/2015 18:42
พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
05/08/2015 15:19
พนักงานส่งาิค้า
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:58
ขับรถ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:57
ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:55
การตลาด,event
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 10:41
จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 10:40
บันเทิง,สื่อสารมวลชน,ประชาสัมพันธ์,การตลาด,ฝ่ายขาย,การตรวจสอบโรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
29/07/2015 23:17
ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:58
นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:57
ทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:56
ธุรการกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 27 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:55
พนักงานเสริฟอาหาร
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 48 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/07/2015 17:32