หาคน

พนักงานส่งาิค้า
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:58
ขับรถ
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:57
ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 11:55
การตลาด,event
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 20,001 - 25,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 10:41
จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
30/07/2015 10:40
บันเทิง,สื่อสารมวลชน,ประชาสัมพันธ์,การตลาด,ฝ่ายขาย,การตรวจสอบโรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 24 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
29/07/2015 23:17
ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:58
นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:57
ทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:56
ธุรการกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
22/07/2015 23:55
พนักงานเสริฟอาหาร
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น / อายุ: 47 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 9,001 - 10,000 บาท
ดูประวัติ
16/07/2015 17:32
เวนเป ผู้ช่วยหมอ
ระดับการศึกษา: ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย / อายุ: 25 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
16/07/2015 08:10
ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:27
จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:26
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:26
การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:25
ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 38 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 21:24
ครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / อายุ: 26 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 15,001 - 20,000 บาท
ดูประวัติ
11/07/2015 09:06
งานช่างโรงแรง
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/07/2015 09:55
ช่างไฟไฟ้า,ช่างแอร์
ระดับการศึกษา: ปวส. / อายุ: 35 ปี / เงินเดือนที่คาดหวัง: 10,001 - 15,000 บาท
ดูประวัติ
09/07/2015 09:29